Om oss

Dagens Næringsliv er Norges viktigste leverandør av journalistikk og innhold om næringsliv, økonomi og samfunn.

Hver dag leser 241.000 personer DN, enten på nett eller papir.

Dagens Næringsliv har lang tradisjon for å være en smart og bred næringslivsavis, med journalistikk i skjæringspunktet mellom business og politikk, og en premium livsstildekning.

Hver dag jobber vi for å gjøre leserne klokere og næringslivet bedre.

Vi skal gjøre det lettere å ta bedre beslutninger fordi vi holder leseren oppdatert på økonomi, politikk, digitalisering, teknologi og det grønne skiftet – med nyheter, kommentarer, avsløringer, menneskemøter og innsiktsjournalistikk.

50.000 topp- og mellomledere leser DN hver dag. DN har også svært god dekning blant fremtidens ledere, hvor over en tredjedel av våre brukere er under 40 år.

Stillingsannonsering i DN treffer en attraktiv målgruppe, fra skoleflinke studenter til fagsterke spesialister og dyktige ledere.

  • Gir en god synliggjøring av arbeidsgivere og stillinger i en seriøs setting Treffer passive og aktive jobbsøkere

Ønsker du å vite mer om stillingsannonsering i DN
Ta kontakt på epost: Dnjobb@dn.no

I et uoversiktlig digitalt nyhetsbilde gir DN deg journalistikk som teller.